Novosti

2000 kuna novorođenoj djeci na području Grada Staroga Grada


20.12.2006

Gradsko poglavarstvo na svojoj je sjednici uputilo Gradskom vijeću, u sklopu proračuna za 2007. godinu, prijedlog Programa socijalne skrbi u kojemu, pored aktivnosti usmjerenih na pomoć osobama slabijeg imovnog stanja, značajno mjesto zauzima i 'skok' potpore sa 1.000 kn na 2.000 kn za opremninu svakom novorođenom dijetu na području svih naselja Grada (Stari Grad, Vrbanj, Dol, Rudine, Selca i Basina). Primjena ove nove odluke započeti će 1. siječnja a po usvajanju rečenog Programa od strane Gradskog vijeća na sjednici koja će se održati 22. prosinca u 18:00 sati. Doprinos je to Grada mladim obiteljima kojima je najveća potreba za opremanjem djeteta upravo u toj najranijoj dobi te stimulans natalitetu za veći broj djece u školskim klupama.
developed by Nove vibracije