Novosti

Savjetovanje u Šibeniku o radnim odnosima JLS


28.05.2007

Dana 28. svibnja 2007. godine u Šibeniku je održan savjetovanje na temu 'Radni odnosi službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.' na kojem se raspravljalo o prijedlogu Zakona o službenicima i namještenicima u jedinicama lokalne i podurčne (regionalne) samouprave, kao i općenito o o problemitici uređenja ovoga iznimno važnog pitanja. Domaćin savjetovanja je Grad Šibenik, organizator Udruga gradova Republike Hrvatske i Akademije lokalne demokracuije i USAID Croatia - projekt reforme lokalne samouprave. Svajtovanju je nazočio i predstavnik Središnjeg državnog ureda za upravu. Grad Stari Grad na savjetovnaju su predstavljali gradonačelnik Visko Haladić i tajnik Mladen Plančić.

developed by Nove vibracije