Novosti

Seminar korištenja EU fondova


19.05.2007

Centar za Europsku uniju u sklopu svog Trening centra organizira jednodnevni seminar na temu; Mogućnosti iskorištenja fondova EU za projekte prekogranične suradnje.

Koji su benefiti za polaznike ovog seminara?

Sudjelovanje na seminaru omogućit će vam:

Ÿ Upoznavanje sa mogućnostima financiranja Vaših projekata
prekogranične, međuregionalne i transnacionalne suradnje
unutar programa Europske unije,

Ÿ Upoznavanje sa prioritetima programa, te uobičajenim
procedurama prilikom odabira projekata koji će se financirati

Ÿ Konkretne upite vezano za projekte koje imate u planu
(
Raspored seminara u privitku)

Kome je seminar
namijenjen?

Ÿ Predstavnicima jedinica lokalne samouprave

Ÿ Predstavnicima javnih poduzeća i službi (komunalna
poduzeća, područne službe zavoda za zapošljavanje...)

Ÿ Predstavnicima razvojnih agencija, poduzetničkih centara i inkubatora

Ÿ Predstavnicima udruga i zadruga (ekologija, poljoprivreda, vatrogasna društva...)

Ÿ Predstavnicima znanstvenih i istraživačkih ustanova (istraživački centri, instituti, zaklade, bolnice...)

Ÿ Predstavnicima osnovnih i srednjih, sveučilišta/učilišta,
ustanova za obrazovanje odraslih, knjižnica i slično

Ÿ Ostalim institucijama

Datum i vrijeme
održavanja
seminara

29.svibanj 2007 (Utorak) u 10.00 sati

Mjesto
održavanja

Učionica MICRO edukacije, Stepinčeva 38, 21311 Stobreč

Cijena programa

999,99 kn + PDV

Predavači:

DARKO STILINOVIĆ Mr.sc.

MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA

Uprava za integrirani regionalni razvoj

Odjel za prekograničnu, međuregionalnu i transnacionalnu suradnju

MARIJA RAJAKOVIĆ Mr.sc.

MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA

Uprava za integrirani regionalni razvoj

Odjel za regionalnu razvojnu politiku

PETRA KLEPO Dipl.oec.

CENTAR ZA EUROPSKU UNIJU

developed by Nove vibracije