Novosti

Novi školski list Hektorović


04.06.2007

Na ulazu u kazalište, prije početka tradicionalne školske priredbe za Dan škole - osnovne škole Petra Hektorovića iz Staroga Grada, učenici su dijelili časopis Hektorović, godišnjak, kojega škola već nekoliko godina izdaje i koji je iz godine u godinu sve bolji a da o kvaliteti tiska i ne govorimo. Školska knjiga Zagreb ga tiska a učenici sa svojim profesorima ga sami uređuju. Dobrovoljni doprinos za školski list primaju sa zahvalnošću.
developed by Nove vibracije