Novosti

Nova rasvjeta Duboke i Vratenjice


01.06.2007

U tijeku su radovi na proširenju ceste i na postavi nove javne rasvjete na predjelu Duboke i Vratenjice u Starome Gradu. To je posljednja ovogodišnja investicija na cestama nakon asfaltiranja, postave javne rasvjete u Vrbanju i Basini te rekonstrukciji obalnog kolektora. Time će biti napokon omogućeno normalno mimoilaženje dvaju vozila na tim kritičnim zavojima između naselja Ivanje gomile i državne ceste na križanju za Selca i trajektnu luku a i pješaci će dobiti sigurnost prilikom odlaska na trajekt odn. u trgovački centar jer će dobiti dio uz cestu, doduše makadamski za sada, te 7 kandelabera javne rasvjete. Time će Stari Grad imati ovjetljena sva 4 ulaza u grad. Radove izvodi Borova d.o.o. Hvar dok će kandelabere postaviti elektro obrt Jakelić. Sve to koštati će oko cca 120.000,00 kn.
developed by Nove vibracije