Novosti

Međunarodni znanstveni skup o Šimi Ljubiću


02.10.2007

U Zadru će 3. X. a u Starome Gradu od 4. do 6. listopada 2007. godine biti održan međunarodni znanstveni skup o don Šimi Ljubiću u organizaciji Hrvatskih studija sveučilišta u Zagrebu, pokroviteljstvu HAZU te velikog broja suorganizatora (filozofski fakulteti u Osijeku, Rijeci, Zagrebu, Zadru, Hrvatsko filološko društvo Zadar i Zagreb, Matica hrvatska Varaždin i Sveučilište u Zadru) a putem organizacijskog odbora kojem predsjeda prof. dr. sc. Tihomil Maštrović. Dogovor je to izaslanstva Grada Staroga Grada na sastanku u NSK sa gosp. Maštrovićem i suradnicima a glede dijela programa za Stari Grad. Na skupu je predviđen program izlaganja akademika (Katičić, Raukar, Kolumbić, Bratulić i Stančić) te više prof. (Marijanović, Aleksandrov-Pogačnik, Delbianco, Petrić, Brešić, Bratanić Kolenić, Stolac, Sapunar, Babić, Šundalić, Lazarevi, Doliner...) a sva izlaganja tj. znanstveni radovi biti će objavljeni u zborniku - knjizi o don Šimi Ljubiću. Tom prilikom postaviti će se i spomen ploča na ulazu u mauzolej te će se donirati knjižnici svih dosadašnjih 10 izdanja znanstvenih radova o književnim povjesničarima koje su obrađivane na znanstvenom skupu a na ovome će biti predstavljeno posljednje - 10. izdanje Zbornik o Vatroslavu Jagiću, u ediciji Hrvatski književni povjesničari. Osim toga, u koliko bude gotov prijevod knjige, predstaviti će se don Šime Ljubić sa Leksikonom znamenitih Dalmatinaca. Uz znanstveni skup događati će se još niz prigodnih manifestacija, prijema, izleta i domjenaka u organizaciji Grada Staroga Grada.

developed by Nove vibracije