Novosti

Poziv udrugama koje se financiraju iz gradskog proračuna za dostavu godišnjeg plana rada sa fin. planom


01.10.2007

U tijeku je priprema za donošenje proračuna Grada Staroga Grada za 2008. godinu te je Jedinstveni upravni odjel grada dostavio svim udrugama (sportskim, kulturnim, socijalnim, ekološkim i dr.) poziv za podnošenje godišnjeg Plana rada za 2008. sa izvorima financiranja kako bi se što kvalitetnije, prema mogućnostima proračuna i potrebama udruga, mogao raspodijeliti novac iz proračuna za te potrebe. Rok za dostavu godišnjeg plana je 3. listopada 2007. godine te se mole udruge da se istog pridržavaju kako bi se mogle naći u Proračunu GSG za 2008. godinu.
developed by Nove vibracije