Novosti

Investicijski program izgradnje vodoopskrbnih objekata


09.10.2007

Skupština 'Hvarskog vodovoda' d.o.o. usvojila je na zadnjoj sjednici Investicijski program izgradnje vodoopskrbnih objekata na području otoka Hvara za 2008. godinu. Programom je na području Grada Staroga Grada predviđena adaptacija i sanacija crpne stanice Stari Grad, koja investicija iznosi 1.300.000,00 kuna. CS Stari Grad od 1986. godine obavlja funkciju distribucije vode prema gradu Hvaru, ali zbog dotrajalosti postrojenja neophodna je sveobuhvatna adaptacija (2 crpke, elektrika, upravljanje, kloriranje i građevinska sanacija).
developed by Nove vibracije