Novosti

Donesen pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima


23.10.2007

Na temelju članka 104. i članka 209. stavka 5. Zakona o prostornom uređenju i gradnji NN 76/07) koji je stupio na snagu 1. listopada 2007. ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Marina Matulović Dropulić donijela je Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima. Ovim se Pravilnikom određuju građevine i radovi čijem se građenju, odnosno izvođenju može pristupiti bez lokacijske dozvole, rješenja o uvjetima građenja, potvrđenog glavnog projekta i građevinske dozvole.
Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama 101/07 od 9. listopada 2007. a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

developed by Nove vibracije