Novosti

Prvi hrvatski kongres o ruralnom turizmu na Hvaru


16.10.2007

Prvi hrvatski kongres o ruralnom turizmu održati će se od 17. do 21. listopada 2007. na Hvaru u organizaciji Hrvatskog farmera d.d. Ruralisa i Kluba članova 'Selo'. Otvorenje Kongresa biti će 17. (srijeda) listopada 2007. u 20:00 sati u hotelu 'Amfora' u Hvaru kao i ostala događanja u okviru Kongresa. Glavni pokrovitelj Kongresa je Vlada Republike Hrvatske, a pokrovitelji su joj i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva, Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, Ministarstvo kulture, Splitsko-dalmatinska županija, Hrvatska gospodarska komora i Grad Hvar. Svi zainteresirani poduzetnici i građani našeg Grada mogu sudjelovati na Kongresu, a više informacija i podataka o Kongresu možete pročitati i dobiti na www.kongres-seoskog-turizma.org.

developed by Nove vibracije