Novosti

Uklonjena bespravno postavljena oglasna vitrina HSU


12.11.2007

Nakon provedenog upravnog postupka, po komunalnom redaru Grada Staroga Grada, danas (12. 11. 2007.) je u 10.00 sati sa pročelja zgrade Lušić na Rivi u Starome Gradu, o trošku postavljača, uklonjena bespravno postavljena PVC oglasna vitrina - vlasništvo Hrvatske stranke umirovljenika - Gradske organizacije Stari Grad. Ova akcija Gradske uprave jedna je od niza akcija koje za cilj imaju uklanjanje objekata postavljenih na javnim površinama, pročeljima zgrada i ogradnim zidovima ulica, bez odobrenja ili suprotno važećim odlukama Gradskog vijeća Grada Staroga Grada.
developed by Nove vibracije