Novosti

Jaslice spremne za prihvat djece


02.11.2007

U ponedjeljak u 10:00 sati napokon će se otvoriti jaslička skupina u dječjem vrtiću Sardelice u Starome Gradu za djecu od 2 do 3 godine starosti. Tako će 16 mališana koji su upisali program napokon osjetiti vrtić a posebice novi namještaj kojega je financiralo Ministarstvo. Grad je financirao uređenje prostora tako da se stvorio izvanredan ugođaj jasličke skupine. Moderan prostor sa odvojenim dijelom za prehranu djece te montažnim krevetima i mnoštvom kvalitetnih igrački i namještaja od drva jedva čeka dječicu u ponedjeljak.
developed by Nove vibracije