Novosti

Obavijest poprivrednicima o prijavi potreba za sadnicama


24.10.2007

Sukladno Programu sufinanciranja nabave sadnog materijala u Splitsko-dalmatinskoj županiji za 2008. godinu, obavještavaju se svi zainteresirani poljoprivrednici da će se u Gradu Starome Gradu - Jedinstvenom upravnom odjelu, zaprimati pisane prijave potreba za sadnim materijalom (sadnicama) za trajne višegodišnej nasade u 2008. godini. Za prijavu će biti izrađeni posebni upitnici (obrasci) koje će poljoprivrednici popuniti, a poziv sa rokom za dostavu prijava bit će javno objavljen na oglasnim pločama Grada Staroga Grada.
developed by Nove vibracije