Novosti

Skupština Komunalnog Stari Grad d.o.o.


06.11.2007

Na dan 9. studenog (petak) u 17:00 sati u Gradskoj vijećnici u Starome Gradu održati će se skupština Komunalnog Stari Grad d.o.o. sa dnevnim redom:

- Odluka o utvrđivanju prestanka mandata predsjednika Skupštine Društva

- Izbor predsjednika skupštine Društva

- Izvješće o radu za 2006. godinu: a) izvješće o financijskom poslovanju s obrazloženjem i b) Izvješće o gradskim investicijama

- Prijedlog Odluke o prijenosu imovine Društva (gradski deponij Dolci) na Grad Stari Grad.

developed by Nove vibracije