Novosti

Sastanak o nastavku radova na kanalizaciji


08.11.2007

Predstavnici Grada Staroga Grada, Komunalnog Stari Grad, Hrvatskih voda i Montmontaže-hidroinžinjering d.o.o. Split sudjelovali su na sastanku u uredu gradonačelnika a u svezi nastavka radova na rekonstrukciji obalnog kolektora Staroga Grada. S obzirom da su se uskladili računi i obaveze te se konstatiralo kako su sve obveze prema izvođaču uredno izvršene, u narednih 10-ak dana će se započeti sa otvaranjem gradilišta na dijelu od malog parkinga kod Peškarije do tržnice, preko kanala. Kako se radi o vrlo kompliciranom dijelu zahvata gdje je obala najniža i u najlošijem stanju (zidu kod kontejnera prijeti urušenje) radovi će se izvoditi vrlo oprezno. Nakon toga će se započeti sa nastavkom radova na dionici od ambulante do Bile kolone, čime bi se konzumirao ugovor na radovima iz I. faze projekta. Nakon toga slijedi II. faza od Banja do Arkade odn. podmorskog ispusta što je Grad kandidirao za proračun Uprave za otoke u 2008. godini.
developed by Nove vibracije