Novosti

Grad Stari Grad - 70.000,00 kn za sanaciju zvonika


27.11.2007

Na 42. sjednici Gradskog poglavarstva Grada Staroga Grada održanoj 23. studenog 2007. godine, donesen je zaključak o osiguranju iznosa od 70.000,00 kuna namijenjenih sanaciji zvonika crkve sv. Stjepana u Starome Gradu - popularnog kampanela. Sredstva za ovu namjenu osigurat će se rebalansom Proračuna Grada za 2007. godinu - u iznosu od 20.000,00 kn, te Proračunom Grada za 2008. godinu u iznosu od 50.000,00 kuna. Investitor je Župa sv. Stjepana I. pape i mučenika Stari Grad.
developed by Nove vibracije