Novosti

Vijenac o don Šimi Ljubiću


23.11.2007

Ispravljeni nemar - naslov je to teksta kojega je Vijenac u svom broju 356 od 25. listopada 2007. objavio po autorici Martini Ćavar. Osvrčući se na Međunarodni znanstveni skup o don Šimi Ljubiću u Zadru istakla je kako je ispravljen nemar prema znanstveniku te se započeo izrađivati zbornik koji će sadržavati, uz radove izrečene na skupu, i bibliografiju Šime Ljubića te literaturu o njemu, time će se urvratiti dug poznavanju zaslužnog svestranog hrvatskog znanstvenika.
developed by Nove vibracije