Novosti

Započelo mjerenje kuća u Rudini


23.11.2007

Gradsko poglavarstvo donijelo je odluku da se započne sa novom izmjerom kuća na području Grada Staroga Grada a za potrebe izdavanja novih rješenja za komunalnu naknadu i porez za kuće za odmor. Prvo naselje kojega se obuhvatilo je Rudina Vela a nakon nje slijedi i Rudina Molo te Basina. Posao provode 2 mlada djelatnika koja je Grad angažirao na povremenim poslovima a nakon toga slijedi unošenje u kompjuter u specijalni program kojega Grad tek treba nabaviti a za kojega je izvršena prezentacija kako isti radi.
developed by Nove vibracije