Novosti

Seminar za razvoj ruralnih krajeva


13.11.2007

Obavještavamo Vas da će se u slijedeća dva tjedna održati 20 seminara u 20 županija pod nazivom «Za razvoj ruralnih krajeva». Seminar organizira Hrvatski farmer d.d., a Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva je pokrovitelj. Materijale (program i raspored) možete pogledati i na web stranicama www.hrvatski-farmer.hr.

PROGRAM

10,00-11,30 Panel 1
Operativni programi
Kapitalna ulaganja
Korisnici programa

11,30-12,00 Stanka za osvježenje

12,00-13,30 Panel 2
Mjere ruralnog razvitka
Ruralni turizam
Korisnici programa

ŽUPANIJA DATUM MJESTO POČETAK
Sisačko-moslavačka županija 13.11.2007. HGK ŽK Sisak
Velika dvorana 10,00
Zagrebačka županija 13.11.2007. Grad Sv. Ivan Zelina
Gradska vijećnica 10,00
Međimurska županija 14.11.2007. Velika županijska vijećnica MŽ 10,00
Koprivničko-križevačka županija 14.11.2007. HKG ŽK Koprivnica
Dvorana 10,00
Požeško-slavonska županija 15.11.2007. HGK ŽK Požega
Velika dvorana 10,00
Virovitičko-podravska županija 15.11.2007. Županijska vijećnica VPŽ 10,00
Karlovačka županija 16.11.2007. HGK ŽK Karlovac
Dvorana 09,00
Bjelovarsko-bilogorska županija 19.11.2007. HGK ŽK Bjelovar
Velika dvorana 10,00
Brodsko-posavska županija 19.11.2007. Velika županijska vijećnica BPŽ 12,00
Osječko-baranjska županija 20.11.2007. HGK ŽK Osijek
dvorana 10,00
Vukovarsko-srijemska županija 20.11.2007. Velika županijska vijećnica VSŽ 10,00
Primorsko-goranska županija 21.11.2007. HGK ŽK Rijeka
Dvorana 10,00
Istarska županija 21.11.2007. Općina Gračišće
Dvorana 16,00
Varaždinska županija 21.11.2007. HGK ŽK Varaždin
Dvorana 10,00
Dubrovačko-neretvanska županija 22.11.2007. Gradska vijećnica Grada Metkovića 10,00
Šibensko-kninska županija 22.11.2007. Gradska knjižnica Šibenik 10,00
Splitsko-dalmatinska županija 23.11.2007. Dvorana županijske skupštine SDŽ 10,00
Krapinsko-zagorska županija 23.11.2007. Sala za sastanke
KZŽ 10,00
Ličko-senjska županija 29.11.2007 Županijska vijećnica
LSŽ 10,00
Zadarska županija prosinac 2007. Županijska vijećnica
ZŽ 10,00

developed by Nove vibracije