Novosti

Za sanaciju obalnog zida na Spomeniku 100.000 kn


28.11.2007

Grad Stari Grad se javio na natječaj Upravnog odjela za pomorstvo SDŽ te je kandidirao projekt 'Sanacija dijela obale u Starome Gradu ispred Spomenika' sa iznosom od cca 200.000 kn. Kako je to za Upravni odjel za pomorstvo bio veći iznos s obzirom na kandidaturu i ostalih gradova i općina, Gradu Starome Gradu je odobreno 80.000 kn za sanaciju toga zida. Na taj iznos će Grad dodati vlastitih 20.000 kn kako bi se u što većoj mjeri sanirao podlokani zid kojemu je već započeo rubni kamen polako 'padati' prema moru zbog šupljine ispod njega. Nakon sanacije obale u luci Stari Grad od tzv. Gruje ispred Čitovnice do Splitske banke prije nekoliko godina te ove godine od Splitske banke do parka čardin, ovo je ostao najkritičniji dio obale u luci te će se i to sanirati tako da će obala, osim malog dijela kod trga Ploča, biti u cjelosti sanirana (i taj dio će se sanirati nakon završetka izrade projekta koji je u izradi).
developed by Nove vibracije