Novosti

Potpora SDŽ Gradu SG 200.000 kn


28.11.2007

Temeljem aktivnosti Hvarskog vodovoda d.o.o. Jelsa i Grada Staroga Grada (uvrštenje Grada SG u Program ulaganja u pripremu, projektiranje, modernizaciju i rekonstrukciju postojećih objekata i izgradnja novih objekata vodoopskrbe na području SDŽ), Splitsko-dalmatinska županija je odobrila 200.000,00 kn Gradu Starome Gradu za 'Izvođenje radova na adaptaciji crpne stanice Stari Grad'. Grad će prenijeti investicijska prava na Hvarski vodovod koji će onda započeti sa realizacijom adaptacije crpne stanice te time poboljšati vodoopskrbu na otoku Hvaru.
developed by Nove vibracije