Novosti

Petar Hektorović u Dubrovniku


28.11.2007

Zavičajni klub otoka Hvara u Dubrovniku, u suradnji s Dubrovačkim knjižnicama i ogrankom Matice Hrvatske, organizirao je predavanje «Petar Hektorović u Dubrovniku». Naš sugrađanin i akademik Tonko Maroević održao je tim povodom predavanje o povezanosti Petra Hektorovića s Dubrovnikom u čuvenoj «Saloči od zrcala» dubrovačkih knjižnica. Vrijedi napomenuti da uz sponzore predavanja - Grad Dubrovnik, Hotel Ivka i Agenciju Rea, velika zasluga za održavanje ovog skupa pripada agilnom članu Zavičajnog kluba Hvarana Dubrovčaninu Mariu Kovačeviću, koji s ponosom ističe svoje Maloselsko porijeklo. Ideju o prezentiranju Petra Hektorovića u Dubrovniku gospodinu Mariju je prenijela pjesnikinja Marica Buratović, koja je ovoga ljeta uložila veliki trud u sakupljanje priloga vezanih uz ime Petra Hektorovića i objavila ih u biltenu «Susreta pjesnikinja otoka Hvara – Jazik naših materih».
developed by Nove vibracije