Novosti

Zamolba roditelja Dola i OŠ za pomoć uređenja učionice


30.11.2007

Osnovna škola Petra Hektorovića i roditelji djece koja pohađaju područnu školu u Dolu obratili su se Gradonačelniku sa zamolbom pomoći u realizaciji projekta uređenja učionica u prostorijama škole u Dolu. Naime, 17 učenika pohađa nastavu u 2 učionice od kojih je jedna premala a druga prevelika. Premještanjem pregradnog zida dobile bi se približno iste učionice te bi se svi radovi izveli od strane roditelja 21, 22 i 23. XII. Kako se radi o investiciji od cca 9.000 kn, Grad Stari Grad je istu predvidio u svome nacrtu rebalansa proračuna za 2007. godinu te će se moći financijski pomoći i djeci u Dolu iako nije obveza lokalne samouprave financirati školstvo međutim, Grad svake godine izdvaja 30-ak tisuća kuna a ove će, temeljem svih dosadašnjih transvera školi, izdvojiti 45.000 kn.
developed by Nove vibracije