Novosti

Započinje prelaz preko kanala oko Vorbe


30.11.2007

Radovi na dovršetku južnog kolektora u Starome Gradu su započeli punim intezitetom. Radi se o najtežoj dionici gdje se mora premostiti cjevovodom kanal koji ide oko Vorbe. Djelatnici Montmontaže - hidroinžinjering d.o.o. sa svojim kooperantima. Nepristupačan teren sa jedne strane, plima sa druge strane... Već sada se vidi da će postavljanje tzv. kada koje su postolje za cjevovod biti vrlo teško. Ti radovi će se planirati sa izvođenjem do Božića.
developed by Nove vibracije