Novosti

Naručena nova slova za Dom Matija Ivanića


10.02.2008

Gradsko poglavarstvo je, u suradnji sa predsjednikom Vijeća mjesnog odbora Vrbanj gosp. Dinkom Račićem, naručilo nova slova za postavu na pročelju Doma Matija Ivanića na tzv. Pjaci u Vrbanju kako bi se ista zamijenila i postavila nova jer su mnoga već godinama uništena. Tako će ova prekrasna zgrada, u koju je Gradsko poglavarstvo uložilo puno kako bi se 'unio život u istu' (na dječjem vrtiću I. kata zamijenili prozori, u prizemlju prije davanja u zakup za caffe bar zamjenili svi prozori i vrata te uredila struja, obojalo pod voltima - sve u suradnji sa novim zakupoprimcem prostora) dobiti još jedan vrijedan estetski detalj tako da će svatki turist moći pročitati kako je to 'Dom Matija Ivanića', pučanina Vrbanja koji je 1510. godine pokrenuo pučki ustanak protiv 'gospode', kako stoji na istome pročelju na spomen ploči. Ove godine namjera je poglavarstva kompletno obnoviti krov na zgradi te na taj način započeti i ozbiljnija ulaganja u zgradu, sve do uređenja plesne sale koja jedva čeka znatna ulaganja, kako bi ista postala polivalentna. Kako je Grad kupio 1. od 3 zgrade u kompleksu tzv. Krojevi dvori za koje se drži kako su rodna kuća Matija Ivanića, ove godine planirana je kupnja još jedne zgrade tako da bi se do obljetnice 2010. godine barem otkupile sve 3 zgrade koje bi se onda pripremile za otvaranje muzeja Pučkog ustanka na otoku Hvaru.

developed by Nove vibracije