Novosti

Sanacija deponija Dolci-dodatak ugovoru


05.02.2008

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost uputio je Gradu Starome Gradu na potpis dodatak osnovnom Ugovoru o korištenju sredstava Fonda za neposredno sudjelovanje Fonda u sufinanciranju programa sanacije odlagališta komunalnog otpada Dolci u Starome Gradu uj kojem se Grad obvezuje ishoditi građevinsku dozvolu najkasnije do konca 2008. godine te započeti sa izvedbom programa sanacije deponija u roku od 90 dana od ishođenja pravomoćne građevinske dozvole, s time da se radove na realizaciji programa sanacije odlagališta mora dovršiti do konca 2010. godine, do kada program sanacije odlagališta mora biti u cijelosti završen. Stavka ugovora o sufinanciranju u iznosu 50:50% ostala je nepromijenjena. S obzirom da je Grad Stari Grad uputio projekt sanacije u Županijski ured za urbanizam za ishodovanje lokacijske dozvole sa svim potrebitim dokumentima, za očekivati je da će se rokovo dati u dodatku ugovora moći ispoštovati.
developed by Nove vibracije