Novosti

1. IV. rok za usklađenje s pravilnikom građevinarima


20.02.2008

Do 1. IV. 2008. godine rok je kada bi svi koji grade na građevinama većim od 400 m2 morali od Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, dobiti suglasnost (licencu) za obavljanje djelatnosti građenja. Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za započimanje obavljanja djelatnosti građenja objavljen je 3. kolovoza 2006. godine a stupio je na snagu 1. listopada 2006. godine a rok za prilagodbu je 1. travnja 2008. godine. Stoga, građevinari na području Grada Staroga Grada, svoje poslovanje licencirajte pri Ministarstvu da bi mogli raditi na radilištu građevine koja ima više od 400 m2 uz zadovoljenje traženih uvjeta (NN 89/06, 139/06, NN 89/2000, NN 75/2003, 76/2007, NN 111/98 itd). Izvor: Obrtničke novine II. 2008
developed by Nove vibracije