Novosti

Dovršena katastarska izmjera za dio KO Stari Grad


19.02.2008

Izvoditelj radova na novoj katastarskoj izmjeri, tvrtka Geoprojekt d.o.o. iz Zagreba, dostavila je Državnoj geodetskoj upravi elaborat katastarske izmjere za katastarsku općinu Stari Grad, sukladno ugovoru od 26. studenoga 2004. godine. Za navedenu izmjeru izdana je suglasnost Ministarstva pravosuđa za obavljanje katastarske izmjere na području Grada Staroga Grada. Zakonom o zemljišnim knjigama propisano je da se zemljišna knjiga obnavlja po slubenoj dužnosti ako se provede katastarska izmjera u odnosnoj katastarskoj općini. Tako se sada, nakon tog provedenog postupka, treba obaviti izlaganje za preko 5000 katastarskih čestica za što uskoro treba osigurati prostore za rad sudskog i katastarskog povjerenstva. Naredno razdoblje, do uspostave nove knjige, trajalo bi otprilike 1,5 godinu. Stručne službe suda i katastra za provođenje ovoga postupka osigurat će potrebnu tehniku (kompjuter, štampač i dr.)dok je država u svom proračunu osigurala sredstva za rad povjerenstava.
developed by Nove vibracije