Novosti

Revizija - redovni godišnji nadzor nad poslovanjem Grada


19.02.2008

U tijeku je obavljanje redovnog godišnjeg nadzora nad poslovanjem Gradske uprave od strane Državne revizije - Područnog ureda Split. Djelatnice već 2 dan vrše uvid u poslovanje svih djelatnosti Grada Staroga Grada a po završetku će sastaviti revizijsko izvješće o kojem se potom raspravlja na gradskim tijelima te daje eventualne primjedbe i potom usvaja. To je instruktivni nadzor koji uočava greške u radu i daje nalog za njihovo ispravljanje, što je poželjno u poslovanju.
developed by Nove vibracije