Novosti

Novi kameni zid uz crkvu sv. Petra


17.02.2008

Investitor Jurica Franetović započeo je sa izvođenjem radova na izgradnji ogradnog zida parcele ispod svoje obiteljske kuće na predjelu zv. Vagonj, neposredno uz crkvu sv. Petra, na način da gradi kameni zid uz tzv. sarkofage. Grad će nakon toga zamijeniti rasvjetna tijela uz taj zid i to na način da će visoke kandelabere zamijeniti manjima od 1 m, identičnima onima u parku Vorba, kako je za taj dio i predviđeno u projektu osvjetljenja Staroga Grada kojega je g. Josip Ušaj za grad izradio i po kojemu se radi na postavi novih rasvjetnih tijela u gradu.
developed by Nove vibracije