Novosti

Protest izvođaču zbog sporog izvođenja radova


17.02.2008

Nadzorni inžinjer tvrtke Urbing d.o.o. iz Hvara, investitor Komunalno Stari Grad d.o.o. i financijer Grad Stari Grad uputili su pismo izvođaču radova, splitskoj tvrci Montmontaža hidroinžinjering d.o.o. u kojem se navodi činjenica da je rok izvedbe kanalizacije od ugovorenih 10 mjeseci uvelike premašio nekoliko puta taj rok te da se tempom izvođenja radova na ovoj posljednjoj dionici između tzv. Bile kolone kod crpne stanice 2 i zgrade ambulante jako otegao čime se dovodi u pitanje i sama turistička sezona odnosno prolaz turista glavnom obalnom šetnicom uz more do hotela. Traži se hitno poduzimanje mjera kako bi se napokon dovelo stručne i autoritartivne osobe na gradilište koje bi se onda moglo u kratkom vremenu završiti i sve vratiti u prvobitno stanje te gradilište hitno opremiti boljom tehnikom i većim brojem djelatnika. Izvođač je uredno servisiran glede plaćanja izvedenih radova pa stoga više upit iz kojeg razloga se na ovako značajnom gradilištu radove obavlja tako sporo iako je grad imenovanoj tvrtci stavio mnoge prostore na raspolaganje, što bliže gradilištu, upravo stoga da se sve što prije završi i kanalizacija ove faze izvođenja okonča.
developed by Nove vibracije