Novosti

Postavlja se hidro izolacija na Kazališnoj dvorani


12.02.2008

Građevinski proizvodno uslužni obrt 'Super Mario' vlasnik Mario Bošković iz Staroga Grada započeo je radove na postavi hidro izolacije na zgradi Kazališne dvorane u Starome Gradu. Naručitelj radova je Grad Stari Grad, a ova će investicija stajati do cca. 70.000,00 kn. Hidro izolacija se postavlja na dijelu zgrade iznad ulaza u Kazališnu dvoranu, budući je na ostalom dijelu zgrade postavljena prije nekoliko godina. Dotrajalu izolaciju su očistili djelatici firme 'Super Mario', te su pripremili teren za postavu prvog sloja nove izolacije. Nakon postave gromobrana, te nove hidro izolacije još samo ostaju radovi žbukanja predvorja zgrade i u konačnosti i čitave zgrade.
developed by Nove vibracije