Novosti

Nove svjetiljke za zid oko Tvrdalja


23.03.2008

Prije nekoliko godina Grad je ugradio u zid ulice koja vodi uz istočni i južni zid Tvrdalja 14 ugradbenih lampi koje nažalost nisu mogle dočekati vijek trajanja niti 1 godinu već su uništene na način da je aluminijska zaštita žarulji slomljena te potom štedne žarulje skinute. S obzirom na takovu situaciju, Grad je nastavio sa održavanjem i takovih, polomljenih svjetiljki ali sada sa ugradnjom običnih žarulja. Kako je to ipak otvoren sustav u kojem nekoga može struja udariti, odlučilo se na izmjenu rasvjetnih tijela. Tako su nabavljene nove ugradbene lampe koje će ovih dana biti zamijenjene jer su znatno bolje kvalitete, štedne i vodonepropusne.
developed by Nove vibracije