Novosti

Gaj Kornificij Kar(adžić)


01.03.2008

Ne znamo da li su Englezi čuli za blago upokojenog Vuka Karadžića, čija je je maksima: Piši kao što govoriš, čitaj kako je napisano, desetljećima oslobađala glavobolje mnoge generacije učenika tzv. srpskohrvatskog ili hrvatskosrpskog jezika. Danas kada imamo svoj hrvatski jezik, Vuk je daleko iza nas, a raznorazne Žil Verne, Vilijame Šekspire, Šarle Bodlere i druge zamijenili su Jules Verne, William Shakespaeare, Charles Baudelaire i ini. No, za divno čudo, na engleskom tekstu koji putnika namjernika upućuje u povijest i upoznaje s arheološkim lokalitetom villa rustica na predjelu Kupinovik nedaleko od Staroga Grada, ime rimskog građanina - dekuriona (lat. decurio- desetnik, jedan od desetorice) Gaja Kornificija Kara (Gaius Cornificius Carus) - člana Vijeća rimskog municipija Farije, napisano je upravo tako: 'Gaj Kornficij Kar' (bez 'i'). Kao da ga je napisao rečeni Vuk Karadžić. Tko zna, možda je (ne)sretni Gaj Kornificij (sudeći po prezimenu Kar) bio u bliskim rodbinskim odnosima sa Vukom - Gaj Kar - Vuk Kar(adžić). Slično, zar ne... Nije za ludu (ona) Jan Hus-ova: Sancta simplicitas!
developed by Nove vibracije