Novosti

28.02. - 48. sjednica Gradskog poglavarstva


27.02.2008

Gradonačelnik Grada Staroga Grada, Visko Haladić, sazvao je za dan 28. veljače 2008. godine u 9,00 sati 48. sjednicu Gradskog poglavarstva Grada Staroga Grada. 'Udarne' točke Dnevnog reda ove sjednice su: Prijedlog Plana ukupnog razvoja Grada Staroga Grada' koju će prezentirati ovlašteni predstavnici stručnog izrađivaća - tvrtke 'Mocroprojekt' d.o.o iz Splita i Prijedlog Osluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Staroga Grada, kako bi se isti uskladio sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji i Izmjenama o dopunana Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije.
developed by Nove vibracije