Novosti

Povratak tradiciji


28.02.2008

G. Ivica Petrić, vlasnik Stolarskog obrta 'Verdun' simboličnom zamjenom plastične tabele sa nazivom svoje stolarske radnje drvenom, učinio je danas prvi korak u povratu tradicijskim vrijednostima Staroga Grada. Na tragu gradske Odluke o isticanju predmeta na javnim površinama, pročeljima zgrada i ogradnim zidovima ulica, ovaj hvalevrijedan potez popularnog starogradskog 'maranguna' mogao bi (a mi bi rekli: i trebao bi) poslužiti svim drugima kao primjer poštivanja tradicije naših predaka.

developed by Nove vibracije