Novosti

Špacakamin


10.03.2008

Virovolo se kad sastaneš špacakamina ako se čapoš za botun da ti srića nijeće uteć. U našemu Paizu špacakamina ne moreš inkontrat, onda ni sricu čapat.Ovo je tarok. Za nasprovu: Špacakamin je domnjačar, za mlade koji to sigurno ne znaju. Dimnjačar je zanatlija, obrtnik koji čisti dimnjake. Ima crne ruke i obraze.Nitko u našemu gradu nema taj zanat. Nitko se tim poslom profesionalno ne bavi. Ostaje nam da sami dimnjake čistimo i sam sebi sreću dijelimo.(tekst. Marica Buratović)
developed by Nove vibracije