Novosti

Prve reakcije na prosvjed Grada SG o privatizaciji laboratorija


10.03.2008

Nakon što je Grad Stari Grad uputio protesno pismo na nekoliko adresa koje se odnosilo na odluku Ministarstva zdravstva da se hematološko-biokemijski laboratorij u Hvaru privatizira a koje je stiglo u Grad Stari Grad početkom veljače, Hrvatska komora medicinskih biokemičara sa sjedištem u Zagrebu uputila je dopis koji je danas zaprimljen na protokolu u kojem navode kako je najvažniji zadatak laboratorija 'pružati zaštitu građanima u ostvarivanju prava s obzirom na kakvoću, sadržaj i vrstu medicinsko-biokemijske usluge koja im se pruža', te u svezi tih ciljeva nama stoje na raspolaganju za daljnje kontakte ali i za aktivnoste za koje se procjenjuje da bi pomogle u rješavanju prezentirane im problematike s obzirom na smještaj laboratorijske službe u Hvaru (preudaljena za veliki broj korisnika) te na mali broj djelatnika u zakupu (1 voditelj i 1 laborant a prije ih bilo 5).
developed by Nove vibracije