Novosti

UO MiM nautika odbijena žalba za štekat


09.03.2008

Grad Stari Grad, putem komunalnog redara, uklanja objekte na javnim površinama koji se ili ne uklapaju u Odluku o postavi objekata na jp ili su protupravno postavljeni. Na slici se vidi kako je uklonjena nadstrešnica u trajektnoj luci bivšeg obrta Bavaria te kiosk za prodaju sladoleda a izdat je i nalog za uklanjanje objekta prije zvanog Mc Milans a sada MiM nautika vl. Milana Miličića. Za njega je Grad upravo zaprimio i Rješenje od Upravnog odjela za komunalne poslove i graditeljstvo Splitsko-dalmatinske županije u kojem se njegova žalba, izjavljena na nalog komunalnog redara, odbija. U postupku je utvrđeno kako isti nema reguliran ugovor sa Gradom odnosno da je istog protupravno postavio. Stoga će se uskoro angažirati obrt ili tvrtka za obavljanje naloga u koliko to isti sam ne učini, naravno, o trošku MiM nautike.
developed by Nove vibracije