Novosti

Savjet mladih Grada Staroga Grada


12.03.2008

Gradsko vijeće Grada Staroga Grada na XXVIII sjednici održanoj dana 11. ožujka 2008. godine, donijelo je Odluku o osnivanju Savjeta mladih Grada Staroga Grada, a ista će biti objavljena u 'Službenom glasniku Grada Staroga Grada', broj 1/08. Nakon stupanja na snagu Odluke, a po provedenom postupku utvrđivanja kandidata za članove Savjeta mladih Grada Staroga Grada, Gradsko vijeće će na jednoj od narednih sjednica, na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja, donijeti Rješenje o imenovanju članova Savjeta.
developed by Nove vibracije