Novosti

Djelatnici Komunalnog uređuju pločnik


26.03.2008

U ulici Kod sv. Petra, djelatnici Komunalnog Stari Grad d.o.o. postavljaju nove kamene ploče na dijelu novoizgrađenog zida na posjedu Franetović. To je bio ujedno i povod da se rekonstruira i rasvjeta na tome dijelu sukladno projektu javne rasvjete, da se umjesto ružnih kandelabera postave moderne parterne svjetiljke uz same sarkofage te na taj način istakne i sarkofage i stvori poseban ugođaj u šetnji jer su prije dominirali vizurom (a i na fotografijama toga prekrasnog dijela grada) veliki kandelaberi. Ovako je jedan dio grada dobio sasvim jedan novi izgled, prošle godine komunalci su popločali dio ispred ulaza u muzej/klaustor a sada produženje ulice Kod sv. Petra. Sa ovom rasvjetom i prije postavljenim feralima uz sami samostan sa istočne strane, ostaje još samo urediti tzv. dio svečane rasvjete samostana sa istočne i sjeverne strane čime bi i ta crkva imala kompletnu svečanu rasvjetu.
developed by Nove vibracije