Novosti

Natječaj za Hrvatsku turističku nagradu


14.03.2008

Hrvatska turistička zajednica dodijelit će za 2007. godinu Hrvatsku turističku nagradu kao posebno priznanje za iznimni doprinos pojedinaca i tvrtki i/ili ustanova u razvitku turizma Republike Hrvatske.

Nagrada se dodjeljuje:

? kao Godišnja nagrada «Anton Štifanić»
? kao Nagrada za životno djelo.

Nagradu mogu dobiti pojedinci, tvrtke i/ili ustanove (Godišnja nagrada Anton Štifanić) te pojedinac za životno djelo (Nagrada za životno djelo).

Poticaj za dodjelu Nagrade Povjerenstvu mogu predložiti sve fizičke i pravne osobe Republike Hrvatske.

Prijedlog za dodjelu Nagrade treba sadržavati:

a) za pojedinca
• ime i prezime
• datum rođenja
• mjesto rođenja, općinu, odnosno grad i županiju
• sadašnje prebivalište i adresu, kućni telefonski broj i poslovni telefonski broj
• državljanstvo
• stručnu spremu s točnim nazivom
• ukupni radni staž
• zanimanje
• puni naziv tvrtke ili ustanove u kojoj kandidat radi
• obrazloženje prijedloga


b) za tvrtku ili ustanovu
• naziv tvrtke ili ustanove
• djelatnost
• sjedište, adresu i telefonski broj
• obrazloženje prijedloga.

U prijedlogu je uz navedeno potrebno naznačiti za koju Nagradu se kandidat predlaže.

Rok dostave prijedloga za nagrade za 2007. godinu je do 31. ožujka 2008. godine.

Obavijesti u vezi s nagradama možete dobiti u Hrvatskoj turističkoj zajednici, Iblerov trg 10/lV, Zagreb, tel: 01/ 46 99 333.
developed by Nove vibracije