Novosti

Priča u nastavcima 1 ...


28.03.2008

'Godine 1828. dne 4. prosinca naša pučka škola bi svečano otvorena, u nazočnosti odličnijih građana i uz veseli pozdrav svoga puka', piše 1908. godine nadučitelj Petar Kuničić u brošuri 'Prigodom otvora nove školske zgrade u Starom Gradu'. Nadodaje: 'I tako Stari Grad stupi u
kolo prosvijetljenih mjesta i zadobi ono, bez česa ne može da bude pravoga napretka, niti blagostanja, niti trajne slave.'Nova se škola zvala 'niža početna škola' ( scuola elementare minore).Bila su zaposlena dva učitelja, koja je postavljala općina , putem natječaja. Učitelji su primali plaću od općine za godinu 130 forinti i 30 forinti za stanarinu. Školu je pohađalo 100 muške djece. Ta prva škola bila je u kuci Joakina Boglića iz Hvara, a nalazila se u ulici od Vele Podlože prema crkvi Sv. Roka, sa rešetkama na prozorima. Po rešetkama možemo zaključiti da je to zgrada u kojoj je danas dvorana'Farosa'. (Stari Grad je onda brojio 2703 duše (1328 muških, 1375 ženskih), 400 kuća, 627 obitelji, 40 brodova, 20 konja, 8 volova, 50 magaraca, 88 ovaca, 40 koza i 4 svinje). Dakle, naša osnovna škola slavi ove godine 180.obljetnicu prve javne škole u Starom Gradu ( 1828.-2008.). (Nastavlja se...) (tekst: Marica Buratović).

developed by Nove vibracije