Novosti

51. sjednica Skupštine Hvarskog vodovoda


22.04.2008

18. travnja 2008. godine u Jelsi je održana 51. Skupština društva Hvarski vodovod d.d. Jelsa a na kojoj se govorilo o izvješću o rezultatima poslovanja Društva za 2007. godinu, planu redovitog poslovanja Društva za 2008. godinu te zamolbi za sponzorstvo MPHDP-Faros Maraton 2008. i o izradi web stranice i redizajnu znaka Društva. Društvo Hvarski vodovod broji 42 zaposlena te je na otoku Hvaru evidentirano oko 8100 priključaka na sustave vodoopskrbnih mreža. Društvo je premašilo plan prodaje vode za 7% što se odrazilo i na financijski rezultat koji govori da je u 2007. godini ukupni prihod bio 14.223.933,00 kn dok je rashod bio nešto manji: 13.914.849,00 kn što je rezultiralo pozitivnim financijskim rezultatom od 309.084,00 kn. Investicije su bile planirane na 5 mil. kn ali se nisu ostvarile u tom iznosu već u iznosu od 2.205.576,10 kn. Glede odvodnje, nastavljena je izgradnja sustava odvodnje u Sućurju te se očekuje do svibnja 2008. godine dovršiti cjelokupni sustav i puštanje u rad. Ujedno se prihvatio i Plan redovitog poslovanja za 2008. godinu koji predviđa rast prodaje vode za 3%.
developed by Nove vibracije