Novosti

Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za razvoj hrvatskog turizma


22.04.2008

Ministarstvo turizma objavilo je Javni poziv za dodjelu državnih potpora temeljem: Programa poticanja zaštite, obnove i uključivanja u turizam baštine u turistički nerazvijenim područjima «Baština u turizmu”, Programa poticanja razvoja tematskih turističkih putova «Tematski putovi» i Programa poticanja unapređenja izrade i plasmana suvenira «Izvorni suvenir». Ciljevi, mogući korisnici, iznosi potpora, potrebna dokumentacija i drugi uvjeti određeni su navedenim programima a svi detaljnije informacije dostupne su na web stranicama Ministarstva turizma www.mint.hr /Programi potpora i kreditiranja, a rok za dostavu zahtjeva i projekata je do 10. svibnja 2008. godine.


O PROGRAMIMA:
Program poticanja zaštite, obnove i uključivanja u turizam baštine u turistički nerazvijenim područjima «BAŠTINA U TURIZMU” je program bespovratnih potpora kojim se želi potaknuti razvoj turističke ponude na područjima na kojima turizam nije dovoljno razvijen kroz obnovu i prenamjenu tradicijskih stambenih i gospodarskih zgrada, oživljavanje tradicijskih obrta, poticanje očuvanja i njegovanja atraktivnih prirodnih lokaliteta i korištenja u turističke svrhe uz uvažavanje postojećih vrijednosti i načela održivog razvoja. Ovaj Program traje više godina i pokazuje značajne rezultate poglavito u razvoju kontinentalnog turizma. Do sada je sufinanciran 361 projekt s ukupnim iznosom od 29 milijuna kuna. Mnogi objekti graditeljske baštine (pučke arhitekture, mlinica, kovačnica i dr.) spašeni su od daljnjeg propadanja kroz novu, turističku namjenu, a sufinanciranjem poučnih staza, vidikovaca i osmatračnica u zaštićenim prostorima ostvarena je kvalitetnija zaštita prirodne baštine. Obnova i turistička valorizacija kulturnih i prirodnih vrijednosti doprinosi oživljavanju gospodarske djelatnosti u nerazvijenim područjima, očuvanju starih vještina i zanata te stvaranju turističkih atrakcija u prostoru.
Program poticanja razvoja tematskih turističkih putova TEMATSKI PUTOVI» ima za cilj povezivanje različitih područja Hrvatske tematskim putovima koji će biti prepoznatljivi po osnovnoj temi, a koji će u turističku ponudu uključiti sve zainteresirane subjekte i atrakcije područja kroz koja prolaze; postizanje bolje prepoznatljivosti Hrvatske kao cjelovite i raznolike turističke zemlje; stvaranje tematskih integriranih i organiziranih turističkih atrakcija kroz cijelu godinu povezivanjem prirodnih, kulturnih i povijesnih znamenitosti naše zemlje; postizanje zanimanja i odluke posjetitelja za kraći odmor i/ili kružno putovanje, odnosno kombinirani odmor povezivanjem kontinentalnih i jadranskih destinacija i naravno, uz povećani interes za tematske destinacije povećati i samu potrošnju turista posebice potrošnju izvornih hrvatskih domaćih proizvoda. Provedba Programa započela je 2007. sufinanciranjem 42 projekta.
Program poticanja unapređenja izrade i plasmana suvenira «IZVORNI SUVENIR» je program bespovratnih potpora kojim se nastoji potaknuti i razvijati izradu izvornih suvenira korištenjem tradicijskih tehnika i materijala što doprinosi oživljavanju starih i umjetničkih obrta. Sredstva su namijenjena za sufinanciranje stvaranja autentičnog proizvoda na temeljima domaće kulturne baštine – suvenira kao cjelovito osmišljenog i kvalitetno izrađenog predmeta prepoznatljivog i uočljivog podrijetla (vezano za prostor zavičaja/regije i njegove kulturno-povijesne, tradicijske, prirodne i druge osobitosti) i prepoznatljivog po originalnosti. Sufinancira se uređenje proizvodnih i prodajnih prostora, nabavka strojeva i alata, opremanje suvenira za plasman na tržište (prikladna ambalaža, promotivni materijal), organizacija sajmova i prodajnih izložbi, ulaganje u stručni dizajn i redizajn. S realizacijom Programa Ministarstvo je započelo 2007. kada su dodijeljene potpore za 96 proizvođača suvenira.
Dodatne informacije:
• 'BAŠTINA U TURIZMU', tel. 01 6169 323
• 'TEMATSKI PUTOVI', tel. 01 6169 345
• 'IZVORNI SUVENIR', tel. 01 6169 187

developed by Nove vibracije