Novosti

Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za razvoj Hrvatskog turizma


17.04.2008

Ministarstvo turizma danas je objavilo Javni poziv za dodjelu državnih potpora temeljem: Programa poticanja zaštite, obnove i uključivanja u turizam baštine u turistički nerazvijenim područjima «Baština u turizmu”, Programa poticanja razvoja tematskih turističkih putova «Tematski putovi» i Programa poticanja unapređenja izrade i plasmana suvenira «Izvorni suvenir». Ciljevi, mogući korisnici, iznosi potpora, potrebna dokumentacija i drugi uvjeti određeni su navedenim programima, a rok za dostavu zahtjeva i projekata je do 10. svibnja 2008. godine. O programima:
Program poticanja zaštite, obnove i uključivanja u turizam baštine u turistički nerazvijenim područjima «BAŠTINA U TURIZMU” je program bespovratnih potpora kojim se želi potaknuti razvoj turističke ponude na područjima na kojima turizam nije dovoljno razvijen kroz obnovu i prenamjenu tradicijskih stambenih i gospodarskih zgrada, oživljavanje tradicijskih obrta, poticanje očuvanja i njegovanja atraktivnih prirodnih lokaliteta i korištenja u turističke svrhe uz uvažavanje postojećih vrijednosti i načela održivog razvoja. Program poticanja razvoja tematskih turističkih putova «TEMATSKI PUTOVI» ima za cilj povezivanje različitih područja Hrvatske tematskim putovima koji će biti prepoznatljivi po osnovnoj temi, a koji će u turističku ponudu uključiti sve zainteresirane subjekte i atrakcije područja kroz koja prolaze Program poticanja unapređenja izrade i plasmana suvenira «IZVORNI SUVENIR» je program bespovratnih potpora kojim se nastoji potaknuti i razvijati izradu izvornih suvenira korištenjem tradicijskih tehnika i materijala što doprinosi oživljavanju starih i umjetničkih obrta.
developed by Nove vibracije