Novosti

Program ulaganja u pripremu, projektiranje, rekonstrukciju i izgradnju objekata odvodnje na području SDŽ


08.04.2008

Županijsko poglavarstvo Splitsko-dalmatinske županije na 57. sjednici, održanoj 31. ožujka 2008. godine donijelo je Odluku o donošenju Programa ulaganja u pripremu, projektiranje, rekonstrukciju i izgradnju objekata odvodnje na području Splitsko-dalmatinske županije i o raspodjeli sredstava Županijskog proračuna gradovima i općinama za te namjene u 2008. godini. Program sadrži i nastavak izgradnje kanalizacijskog sustava na području Starog Grada. Sredstva Županijskog proračuna namijenjena za ovaj Program iznose 7.630.000,00 kn od čega je za Stari Grad predviđeno 350.000,00 kn.
developed by Nove vibracije