Novosti

Provođenje primarne laboratorijske dijagnostike na području Staroga Grada i Jelse


07.04.2008

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje dana 18. ožujka 2008. godine u svrhu osiguranja provođenja primarne laboratorijske dijagnostike za osigurane osobe Zavoda s područja Starog Grada i Jelse Upravno vijeće Zavoda donijelo je Odluku kojom se Medicinsko-biokemijskom laboratoriju Renata Jurić, dipl. ing. medicinske biokemije u Hvaru utvrđuje pravo na dodatna sredstva za zapošljavanje odnosno rad jednog laboratorijskog tehničara u dislociranim jedinicama u Starome Gradu i Jelsi.
developed by Nove vibracije