Novosti

Stabla sofora pendula krase Vorbu


01.04.2008

Stabla sofora pendula (viseća stabla) krase južnu stranu gradskog parka 'Vorba' u Starome Gradu. Na mjesta na kojima su prethodna stabla stradala u velikoj plimi posađene su nova, u nizu, u razmaku od cca 3 m, od vrijednih ruku djelatnika zaduženih za zelenie površine - 'Komunalnog Stari Grad' d.o.o. Kao i mnoga druga stabla, krase sam ulaz u Grad međutim, ova sada tvore drvored u čitavoj duljini zida parka a kada se ispod njih posade cvjetne gredice dobiti će se prekrasan cvjetni ulaz u Stari Grad.
developed by Nove vibracije