Novosti

Poljski tulipani


17.03.2008

Tulipani su lukovičasti cvjetovi. Ima ih različtih vrsta: 'Compostella', 'Peach Blossom', 'Orange Nassau' i dr. Zemlja tulipana je Holandija (Nizozemska). Ovaj žuti tulipan može se naći u predjelu 'Moče' u Ageru. Za razliku od uzgojenog ovaj nadaleko miriši. (slika i tekst Marinko Buratović)

developed by Nove vibracije